BARWENA
 

W dniu 28.11.2013r. powołano do życia Podlaski Klub Spinningowy Barwena. W latach 2005-2013 startowaliśmy jako sekcja spinningowa Podlaskiego Klubu Wędkarskiego, a początki działalności sięgają lat dziewięćdziesiątych jako Białostocki Klub Spinningowy Barwena.
Podlaski Klub Spinningowy BARWENA (dawniej Białostocki Klub Spinningowy BARWENA) łączy miłośników spinningu, którzy poza przyjemnością czerpaną z łowienia, stają do rywalizacji o tytuł najlepszego. Według obecnych zasad zwycięzca cyklu zawodów Grand Prix reprezentuje Okręg na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w wędkarstwie spinningowym, a zdobywcy II, III i IV miejsca mają szansę wyjechać na Klubowe Spinningowe Mistrzostwa Polski.
W sportowej rywalizacji, opartej na wzajemnym zaufaniu, każdy z zawodników może doskonalić swe umiejętności poprzez podpartywanie innych oraz wymianę spostrzeżeń i poglądów podczas tzw "ogniska integracyjnego", które ma miejsce zawsze podczas przerwy pomiędzy turami zawodów. Prowiant na ognisko zapewniają organizatorzy.
Wszystkie spotkania cyklu GPx rozgrywane są na żywej rybie. Odbywa się to w ten sposób, że po złowieniu ryby, dajemy ją do zmierzenia zawodnikowi znajdującemu się najbliżej nas (do czasu zmierzenia ryba powinna być przetrzymywana w siatkach o drobnych oczkach, metalowe sadze są niedopuszczalne). Po tej czynności ryba jest wypuszczana, jej długość wpisywana do imiennej karty startowej, co zawodnik wpisujący (pełniący wtedy funkcję sędziego) potwierdza własnoręcznym podpisem. Na koniec każdej tury odbywa się komisyjne zliczanie punktów i na tej podstawie wyłania się zwycięzcę oraz premiuje punktowo pozostałych zawodników. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc nagradzani są pamiątkowymi pucharami, podobnie jak łowca najdłuższej ryby zawodów. Start we wszystkich zawodach nie wymaga wcześniejszego potwierdzania uczestnictwa, na miejscu zbiórki wnosi się jedynie opłatę startową w wysokości 10zł - członkowie PKS Barwena, 20zł - spoza klubu.
Obowiązuje zakaz treningów przez okres 3 dni poprzedzających zawody, w promieniu 5km od wyznaczonego miejsca startu!!!

Szczegółowe komunikaty dotyczące poszczególnych zawodów GPx są zamieszczane z 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie białostockiego PZW.

Punkty przyznawane za poszczególne gatunki ryb przedstawiają się następująco:
Sum - 70cm = 700pkt + 70pkt /1cm
Szczupak/sandacz - 50cm = 750pkt + 50pkt /1cm
Boleń/brzana - 40cm = 400pkt + 50pkt /1cm
Pstrąg/lipień - 30cm = 300pkt + 30pkt /1cm
Jaź/kleń - 25cm = 150pkt + 50pkt /1cm
Okoń - 18cm = 50pkt + 20pkt /1cm

Punkty spinningowego GRAND PRIX:
Klasyfikacja w sektorze. 
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów, o kolejności zawodnika decyduje dłuższa ryba, a jeżeli i ona jest równa zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli ((przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się(7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się(9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy). Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze. Zawodnik nieobecny w turze zawodów jest klasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1. 

Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Zawodnik, który w kolejnych turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie najdłuższa ryba złowiona w zawodach. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo. 


Bardziej szczegółowych informacji co do zasad rozgrywania zawodów udziela się każdorazowo podczas odprawy przed startem.

 HISTORIA - czyli wszystko co było przed 2010r.
Uwaga treści dla niektórych drastyczne, bowiem zawierające zdjęcia martwych ryb - wejście tylko dla osób pełnoletnich i na własną ospowiedzialność!!!

06.05.2007r. - Szczupak Siemianówki
20.05.2007r. - Jaź Narwi - Tykocin
23.09.2007r. - Okoń Narwi - Rzędziany
04.05.2008r. - Szczupak Siemianówki
25.05.2008r. - Jaź Narwi - Doktorce
15.06.2008r. - Mistrzostwa Okręgu - Strękowa Góra


GRAND PRIX - C&R

Poniżej przedstawiam krótkie relacje z poszczególnych zawodów cyklu GP, okraszone w miarę możliwości zdjęciami oraz podsumowane tabelami wyników uzyskanymi przez startujących.

GRAND PRIX 2010r.

18.04.2010r. - IV Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
09.05.2010r. - I GP - Kleń Supraśli - Nowodworce
23.05.2010r. - II GP - zb. SITAWKA - Janów
06.06.2010r. - III GP - Czerwcowy Sandacz - zalew Siemiatycze
19.06.2010r. - IV GP - Szczupak Narwi - Łaś Toczyłowo
20.06.2010r. - V GP - Boleń Narwi - Góra


GRAND PRIX 2011r.

15.08.2010r. - I GP - Kleń Biebrzy - Dolistowo
05.09.2010r. - II GP - Narew - Złotoria
10.10.2010r. - III GP - Bug - Drohiczyn

10.04.2011r. - V Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
15.05.2011r. - IV GP - Szczupak Supraśli - Supraśl
29.05.2011r. - V GP - Boleń Narwi - Łaś Toczyłowo
12.06.2011r. - VI GP - Jaź Narwi - Strękowa Góra
18-19.06.2011r. - I Brzana Niemna (zawody towarzyskie)


GRAND PRIX 2012r.

14.08.2011r. - I GP - Kleń Biebrzy - Dolistowo
11.09.2011r. - II GP - Jeziorowy sandacz - j. Toczyłowo
23.10.2011r. - III GP - Szczupak Biebrzy - Szostaki
06.11.2011r. - IV GP - Okoń Narwi - Strękowa Góra
22.04.2012r. - VI Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
13.05.2012r. - V GP - Wiosenny szczupak - Supraśl
27.05.2012r. - VI GP - Okoń Nurca - Kiersnówek

03.06.2012r. - VII GP - Boleń Bugu - Kózki
16-17.06.2012r. - Niemen poniżej Kowna (wyjazd towarzyski)
24.06.2012r. - VIII GP - Jaź Narwi - Kiermusy
11-12.08.2012r. - II Brzana Niemna (zawody towarzyskie)


GRAND PRIX 2013r.

02.09.2012r. - I GP - Boleń Narwi - Góra Strękowa
16.09.2012r. - II GP - Jaź Narwi - Doktorce
07.10.2012r. - III GP - Sandacz Siemiatycz - Siemiatycze

28.10.2012r. - IV GP - Biebrzański szczupak - Burzyn
10-11.11.2012r. - Sandacz Narwi - Wizna (zawody towarzyskie)
21.04.2013r. - VII Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
12.05.2013r. - V GP - Okoń Janowa - zb. Janów
26.05.2013r. - VI GP - Szczupak Narwi - Łaś Toczyłowo
09.06.2013r. - VII GP - Sandacz Bugu - Sutno
23.06.2013r. - VIII GP - Okoń Biebrzy - Burzyn
10-11.08.2013r. - Wiślany Boleń (zawody towarzyskie)


GRAND PRIX 2014r.

25.08.2013r. - I GP - Boleń Narwi - Góra Strękowa
08.09.2013r. - II GP - Szczupak Narwi - Łaś Toczyłowo
22.09.2013r. - III GP - Sandacz Siemiatycz - Siemiatycze
27.10.2013r. - IV GP - Okoń Łosośnej - zbiornik Łosośna
10-11.11.2013r. - Sandacz Bugu - Drohiczyn (zawody towarzyskie)
27.04.2014r. - VIII Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
11.05.2014r. - V GP - Wiosenny Szczupak - Supraśl
25.05.2014r. - VI GP - Jaź Narwi - Doktorce
08.06.2014r. - VII GP - Sandacz Bugu - Sutno
29.06.2014r. - VIII GP - Kleń Biebrzy - Dolistowo


GRAND PRIX 2015r.

17.08.2014r .- I GP - Okoń Biebrzy - Burzyn
6-7.09.2014r. - Sandacz Narwi - Bronowo (zawody towarzyskie)
21.09.2014r. - II GP - Jaź Narwi - Kiermusy
05.10.2014r. - III GP - Szczupak Bugu - Granne
19.10.2014r. - IV GP - Okoń Narwi - Góra Strękowa
25-26.10.2014r. - Sandacz Wizny - Wizna (zawody towarzyskie)
29.03.2015r. - IX Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
17.05.2015r. -V GP - Szczupak Biebrzy - Jagłowo
31.05.2015r. - VI GP - Okoń Narwi - Łaś Toczyłowo
07.06.2015r. - VII GP - Boleń Bugu - Granne
28.06.2015r. - VIII GP - Jaź Narwi - Strękowa Góra


GRAND PRIX 2016r.

30.08.2015r. - I GP - Kleń Biebrzy - Dolistowo
13.09.2015r. - II GP - Szczupak Narwi - Tykocin
26-27.09.2015r. - jez. Kalejty - zawody towarzyskie
04.10.2015r. - III GP - Sandacz Siemiatycz - Siemiatycze
18.10.2015r. -
IV GP - Jaź Narwi - Ruszczany
10.04.2016r. - X Pstrąg Supraśli (zawody towarzyskie)
15.05.2016r. - V GP - Szczupak Supraśli - Supraśl

22.05.2016r. - VI GP - Okoń Biebrzy - Szostaki
04.06.2016r. - VII GP - Szczupak Barweny - Łaś Toczyłowo
05.06.2016r. - VIII GP - Okoń Barweny - Góra Strękowa


GRAND PRIX 2017r.

28.08.2016r. - I GP - Szczupak Biebrzy - Burzyn
11.09.2016r. - II GP - Sandacz Siemiatycz - Siemiatycze
25.09.2016r. - III GP - Sandacz Bugu - Sutno
23.10.2016r. - IV GP - Jaź Narwi - Złotoria
05-06.11.2016r. - Wizna z Barweną - rz. Narew (zawody towarzyskie)
07.05.2017r. - V GP - Kleń Biebrzy - Jagłowo
21.05.2017r. - VI GP - Szczupak Siemianówki - Siemianówka
28.05.2017r. - VII GP - Okoń Narwi - Góra
03-04.06.2017r. - Szelment z Barweną (zawody towarzyskie)
25.06.2017r. - VIII GP - Boleń Narwi - Strękowa Góra


GRAND PRIX 2018r.

Kolejne relacje ze spotkań eliminacyjnych Grand Prix oraz pozostałych wydarzeń towarzyskich związanych z działaniem
Podlaskiego Klubu Sinningowego BARWENA znajdziecie na oficjalnej stronie:

www.barwena.podlasie.pl
® Prawa autorskie zastrzeżone. Publikowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych w tym serwisie zdjęć, grafik i opisów, bez wiedzy i zgody autora - wzbronione.
Copyright by Artfish