PARKI

PARKI NARODOWE I KRAJOBRAZOWE NA PODLASIU

Ustawa o ochronie przyrody definiuje PARK NARODOWY jako:

"Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe."

Na terenie Województwa Podlaskiego występują aż cztery parki narodowe. Są nimi Narwiański Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy. Poniżej przedstawiam ich krótkie charakterystyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich wód do celów wędkarskich.

 

Narwiański Park Narodowy położony jest na terenie województwa Podlaskiego. Utworzony został 14 lipca 1996 roku i zajmuje obszar 7350 ha. Długość linii brzegowej głównego koryta Narwi, w linii prostej, wynosi ok. 45 km. Gdy jednak doliczymy do tego niezliczoną ilość zakrętów, którymi rzeka meandruje, odcinek ten wzrośnie nawet o połowę, do ok. 60 km. Na pokonanie tej odległości drogą wodną... czytaj więcej.

Biebrzański Park Narodowy jest największym pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce. Utworzony został w 1993r. celem ochrony unikatowego ekosystemu i terenu na którym się znajduje. Walory ekologiczne parku znane są w całej Europie, co przejawia się m.in. w licznych wizytach ornitologów w okresie migracji ptaków. Batalion jest symbolem parku i znalazł się w jego emblemacie... czytaj więcej

Białowieski Park Narodowy utworzono w 1932r. był on pierwszym parkiem narodowym w Polsce. Chroniony obszar lasów stał się ostoją dla liczącego kilkaset sztuk stada żubrów. Od strony Białorusi tereny leśne objęte są również ochroną ścisłą o statusie parku narodowego. Obszar ten łącznie z terenem po stronie polskiej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO... czytaj więcej
Położony na północnym skraju Puszczy Augustowskiej - Wigierski Park Narodowy - został utworzony na początku 1989r. i jest jednym z największych polskich parków narodowych. Jego powierzchnia wynosi 15086ha. Wraz z pozostałymi trzema parkami narodowymi znajdującymi się w woj. podlaskim, zajmują ponad 30% powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce. Świadczy to o bogactwie... czytaj wiecej

Ustawa o ochronie przyrody definiuje PARK KRAJOBRAZOWY jako:

"Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju."

Na terenie Województwa Podlaskiego znajdują się trzy parki krajobrazowe. Są nimi Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej i Suwalski Park Krajobrazowy. Poniżej przedstawiam krótkie charakterystyki niektórych z nich, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich wód do celów wędkarskich.

 

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej utworzono w 1988r. Jego powierzchnia całkowita wraz z otuliną wynosi 126702 ha, co plasuje go na drugim miejscu w Polsce pod względem powierzchni. Jest on parkiem typowo leśnym. Zadrzewienia pokrywają około 80% jego powierzchni. Ochroną objęte są zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne Puszczy Knyszyńskiej. Głównym miastem puszczańskim jest... czytaj więcej

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi położony jest na terenie trzech gmin - Łomża, Piątnica i Wizna. Łącznie z otuliną obejmuje teren 19665ha. Utworzony został pod koniec 1994roku, a jego siedziba znajduje się w Drozdowie. Miejsce gdzie dzika i nieuregulowana rzeka Narew przelewa się pomiędzy morenowymi wzniesieniami sięgającymi 40-50m zwany jest potocznie Przełomem Doliny Narwi. Na terenie parku funkcjonują dwa rezerwaty... czytaj więcej


® Prawa autorskie zastrzeżone. Publikowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych w tym serwisie zdjęć, grafik i opisów, bez wiedzy i zgody autora - wzbronione.
Copyright by Artfish