Położony na północnym skraju Puszczy Augustowskiej - Wigierski Park Narodowy - został utworzony na początku 1989r. i jest jednym z największych polskich parków narodowych. Jego powierzchnia wynosi 15086ha. Wraz z pozostałymi trzema parkami narodowymi znajdującymi się w woj. podlaskim, zajmują ponad 30% powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce. Świadczy to o bogactwie i unikalności walorów przyrodniczych znajdujących się w tym rejonie Zielnych Płuc Polski.
Jeziora i rzeki znajdujące się na terenie WPN, wpływają na jego unikatowe piękno, krajobraz i wartości przyrodnicze. Czterdzieści dwa zbiorniki, w tym największy i najgłębszy z nich - jez. Wigry wraz z przepływającą przez nie rzeką Czarna Hańcza są siedliskiem wielu gatunków ryb. Na niektórych z nich spotkać można okazy siei, sielawy czy troci jeziorowej.
Czarną Hańczą wiedzie znany szlak kajakowy. Do wędkowania udostępniony jest odcinek dopiero poniżej jez. Wigry. Szlaki turystyczne piesze i rowerowe mają łączną długość prawie 190km. Jeziora udostępnione do uprawiania turystyki objęte są strefą ciszy tzn., że obowiązuje na nich zakaz używania silników spalinowych. Do wędkowania udostępnione są na podstawie specjalnych zezwoleń następujące jeziora: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k. Bryzgla, Leszczewek, Postaw. Zezwolenia te objęte są obostrzeniami takimi jak m.in. całkowity zakaz połowu suma, siei, troci jeziorowej i pstrąga potokowego, zakaz używania zanęt oraz żywca, a szczupak objęty jest 10miesięcznym okresem ochronnym.
Więcej informacji na temat przyrody, dokładną mapę wód udostępnionych do wędkowania, opisy szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych znaleźć można na oficjalnej stronie parku pod adresem http://www.wigry.win.pl

 

ARTFISH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

® Prawa autorskie zastrzeżone. Publikowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych w tym serwisie zdjęć, grafik i opisów, bez wiedzy i zgody autora - wzbronione.
Copyright by Artfish